Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 22

22 Stemmingen moties Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet,

te weten:

  • -de motie-Laçin/Van Gerven over het belang van de soortenbescherming altijd voor laten gaan (34985, nr. 54);

  • -de motie-Bromet over het aanvullingsbesluit aanpassen in verband met een voor beroep vatbaar goedkeuringsbesluit (34985, nr. 55);

  • -de motie-Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (34985, nr. 56);

  • -de motie-Von Martels over het actualiseren van de vrijstellingslijst (34985, nr. 57);

  • -de motie-Stoffer/Bisschop over aanpassen van het aanvullingsbesluit en de aanwijzingsbesluiten (34985, nr. 58);

  • -de motie-Wassenberg over het natuurbeleid weer de verantwoordelijkheid van het Rijk maken (34985, nr. 59);

  • -de motie-Weverling/Von Martels over beperken van de overlast van steenmarters (34985, nr. 60).

(Zie vergadering van 12 maart 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Stoffer stel ik voor zijn motie (34985, nr. 58) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Laçin/Van Gerven (34985, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet (34985, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet (34985, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels (34985, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (34985, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weverling/Von Martels (34985, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.