Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 6

6 Stemmingen moties Toepassing Fair Practice Code

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Toepassing Fair Practice Code,

te weten:

  • -de motie-Ellemeet/Asscher over rekening houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector (32820, nr. 341);

  • -de motie-Kwint c.s. over een implementatieplan voor de Fair Practice Code (32820, nr. 342);

  • -de motie-El Yassini over de verhouding tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt (32820, nr. 343);

  • -de motie-Belhaj c.s. over een wetsvoorstel ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector (32820, nr. 344);

  • -de motie-Asscher/Ellemeet over toepassing van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector (32820, nr. 345).

(Zie vergadering van 10 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Ellemeet/Asscher (32820, nr. 341).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (32820, nr. 342).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-El Yassini (32820, nr. 343).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. (32820, nr. 344).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Ellemeet (32820, nr. 345).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.