Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 14

14 Stemmingen moties Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving,

te weten:

 • -de motie-Koerhuis/Krol over verbod op het hebben van een kookgasaansluiting in Utrecht schrappen (32813, nr. 467);

 • -de motie-Van Esch over de focus verschuiven van warmtenetten naar andere vormen van verduurzaming (32813, nr. 468);

 • -de motie-Van Esch over alleen nog warmtenetten toestaan met echt duurzame warmte (32813, nr. 469);

 • -de motie-Sienot/Van Eijs over het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt nemen (32813, nr. 470);

 • -de motie-Beckerman/Van Eijs over handhaven van de 70% instemmingsregel (32813, nr. 471);

 • -de motie-Beckerman over de ervaringen van bewoners die hebben deelgenomen aan de pilot aardgasvrije wijken (32813, nr. 472);

 • -de motie-Beckerman over garanderen van woonlastenneutraliteit voor kopers en huurders (32813, nr. 473);

 • -de motie-Ronnes over financiering bij verlaging van de energierekening (32813, nr. 475);

 • -de motie-Ronnes over huurprijs en energieprestatie (32813, nr. 476);

 • -de motie-Kops over stoppen met het gasvrij maken van woningen (32813, nr. 477);

 • -de motie-Stoffer/Bisschop over meer inzetten op energiebesparing dan van het gas af halen van woningen (32813, nr. 478);

 • -de motie-Stoffer c.s. over maatregelen om verduurzaming van de particulier verhuurde woningvoorraad te stimuleren (32813, nr. 479);

 • -de motie-Nijboer/Moorlag over verschillen in investeringskosten voor woningaanpassing en in kosten per eenheid warmte (32813, nr. 480).

(Zie vergadering van 11 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Koerhuis/Krol (32813, nr. 467).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de VVD, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch (32813, nr. 468).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (32813, nr. 469).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sienot/Van Eijs (32813, nr. 470).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Van Eijs (32813, nr. 471).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (32813, nr. 472).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (32813, nr. 473).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes (32813, nr. 475).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes (32813, nr. 476).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (32813, nr. 477).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Bisschop (32813, nr. 478).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer c.s. (32813, nr. 479).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Moorlag (32813, nr. 480).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.