Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 7

7 Stemmingen moties Leefomgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leefomgeving,

te weten:

  • -de motie-Van Esch over het uitfaseren van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden (30175, nr. 344);

  • -de motie-Van Esch over een stookverbod tijdens een stookalert (30175, nr. 345);

  • -de motie-Laçin c.s. over het tijdelijk stoppen van de stort van granuliet (30175, nr. 346);

  • -de motie-Kröger c.s. over geen nieuwe meldingen voor toepassing van granuliet tot het aanvullend onderzoek is uitgevoerd (30175, nr. 347);

  • -de motie-Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden (30175, nr. 348);

  • -de motie-Von Martels/Ziengs over dekking door verzekeraars tot en met 2028 bij asbestverwijdering (30175, nr. 349);

  • -de motie-Ziengs/Von Martels over een impactassessment bij wijziging in regelgeving van het Schone Lucht Akkoord (30175, nr. 350);

  • -de motie-Moorlag c.s. over onderzoek naar de kwaliteit en de totstandkoming van het besluit inzake Over de Maas (30175, nr. 351).

(Zie vergadering van 10 maart 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Moorlag stel ik voor zijn motie (30175, nr. 351) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Esch (30175, nr. 344).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (30175, nr. 345).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (30175, nr. 346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (30175, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Von Martels (30175, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Ziengs (30175, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs/Von Martels (30175, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.