35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een tijdelijk handelingskader heeft ingesteld en het bedrijfsleven hierdoor ernstig in de problemen is gekomen;

van mening dat het kabinet aansprakelijk is voor deze problemen;

verzoekt de regering, nog voor het einde van dit jaar te komen met een deugdelijke compensatieregeling voor de betreffende ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Naar boven