35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VON MARTELS

Voorgesteld 10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister aangegeven heeft de resultaten van het ringonderzoek van het RIVM op 13 februari jongstleden te hebben ontvangen en toegezegd heeft in het algemeen overleg van 19 februari jongstleden dit onderzoek zo snel mogelijk met de Kamer te delen;

overwegende dat de Kamer het rapport nog altijd niet heeft ontvangen;

verzoekt de regering, de resultaten van het ringonderzoek zo snel mogelijk, en op zijn laatst een week na het stemmen over deze motie, aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Von Martels

Naar boven