Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 4

4 Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus,

te weten:

 • -de motie-Wilders over zo veel mogelijk ic-bedden voor Nederlandse coronapatiënten in Duitsland realiseren (25295, nr. 201);

 • -de motie-Wilders over onmiddellijk stoppen met het toelaten van passagiersvliegtuigen vanuit risicogebieden zoals New York (25295, nr. 202);

 • -de motie-Wilders over geen uitzondering op het samenkomstverbod voor religieuze bijeenkomsten (25295, nr. 203);

 • -de motie-Marijnissen c.s. over achteraf ook controleren of bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de werktijdverkortingsregeling dividend en/of bonussen hebben uitgekeerd (25295, nr. 204);

 • -de motie-Asscher/Wilders over mogelijkheden uitwerken om verder op te schalen ten aanzien van het aantal ic-bedden (25295, nr. 205);

 • -de motie-Asscher/Klaver over een overzicht van de inzet van capaciteit voor reguliere zorg (25295, nr. 206);

 • -de motie-Ouwehand over banken bewegen de hoge boeterentes drastisch te verlagen (25295, nr. 207);

 • -de motie-Krol c.s. over bezien of de groep extra zorgmedewerkers voor langere tijd voor de zorg behouden kan blijven (25295, nr. 209);

 • -de motie-Azarkan over de tegemoetkoming schade COVID-19 openstellen voor taxichauffeurs en ondernemers in de markthandel voedsel, groente en fruit (25295, nr. 210);

 • -de motie-Azarkan over passende ondersteuning indien lokaal gezag de behoefte aan begraafplaatsen met eeuwige grafrust onvoldoende kan realiseren (25295, nr. 211);

 • -de motie-Baudet over scenario's om na de coronacrisis de economie een kickstart te geven (25295, nr. 212);

 • -de motie-Baudet over een steekproef waarbij een representatief deel van de bevolking wordt getest (25295, nr. 213);

 • -de motie-Baudet over op korte termijn grenscontroles invoeren (25295, nr. 214);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over ruimhartig zijn bij het vaststellen van de SBI-codes die onder de TOGS-regeling zullen vallen (25295, nr. 215).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Wilders (25295, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

We kunnen de uitslag niet vaststellen. De heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Het zou mooi zijn als het kabinet de motie toch zou uitvoeren. Maar ik zal haar formeel aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Wilders stel ik voor zijn motie (25295, nr. 201) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik neem aan dat de premier de opmerking van de heer Wilders heeft gehoord. Dat klopt.

In stemming komt de motie-Wilders (25295, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen, u wordt geacht voor deze motie te hebben gestemd? Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Wilders (25295, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (25295, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher/Wilders (25295, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Klaver (25295, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (25295, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (25295, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (25295, nr. 210).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Meneer Azarkan, we kunnen de einduitslag niet vaststellen. Wat gaat u doen met de motie?

De heer Azarkan (DENK):

Dan rest mij niks anders dan de motie aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel.

Op verzoek van de heer Azarkan stel ik voor zijn motie (25295, nr. 210) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Azarkan (25295, nr. 211).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 212).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

We kunnen de uitslag opnieuw niet vaststellen. De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Ik zal de motie aanhouden, net als ambtgenoot Wilders in de hoop dat de regering haar niettemin zal uitvoeren.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Baudet stel ik voor zijn motie (25295, nr. 213) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 214).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (25295, nr. 215).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.