Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 12

12 Stemmingen moties Klimaat en energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Klimaat en energie,

te weten:

 • -de motie-Beckerman over een harde regeling voor lokale eigendom bij hernieuwbare energieprojecten (32813, nr. 452);

 • -de motie-Beckerman over SDE-gelden direct inzetten voor zon-op-dak (32813, nr. 453);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over het positioneren van Nederland als hydrogen gateway to Europe (32813, nr. 454);

 • -de motie-Agnes Mulder c.s. over de burgerparticipatie in de Regionale Energiestrategieën (32813, nr. 455);

 • -de motie-Van Raan over instellen van een parlementair onderzoek naar beïnvloeding van het klimaatbeleid (32813, nr. 456);

 • -de motie-Van Raan over het annuleren van bijpassende emissierechten bij CO2-reducerende maatregelen (32813, nr. 457);

 • -de motie-Van Raan/Van Esch over de maximumsnelheid ook tussen 19.00 uur en 6.00 uur terugbrengen naar 100 km/u (32813, nr. 458);

 • -de motie-Kops over direct afschaffen van ODE en SDE (32813, nr. 460);

 • -de motie-Kops over een prominente plek voor kernenergie in onze energievoorziening (32813, nr. 461);

 • -de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met biomassa (32813, nr. 462);

 • -de motie-Moorlag over toepassing van de zonneladder ondersteunen (32813, nr. 463);

 • -de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties (32813, nr. 465);

 • -de motie-Dik-Faber/Sienot over de informatiecampagne voor burgers en bedrijven over de energietransitie (32813, nr. 466).

(Zie vergadering van 11 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van Raan (32813, nr. 456) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder andere Nederlandse bedrijven geld staken in projecten die als expliciet doel hadden om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin;

constaterende dat deze twijfelbrigade nog steeds invloed heeft;

verzoekt het Presidium een parlementair onderzoek in te stellen naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap door het bedrijfsleven;

verzoekt het Presidium tevens bij dat parlementaire onderzoek specifiek aandacht te schenken aan de financiering van klimaatscepsis en de invloed van de twijfelbrigade op het huidige klimaatbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 488, was nr. 456 (32813).

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn gewijzigde motie (32813, nr. 488, was nr. 456) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Beckerman (32813, nr. 452).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (32813, nr. 453).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (32813, nr. 454).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (32813, nr. 455).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (32813, nr. 457).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Van Esch (32813, nr. 458).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (32813, nr. 460).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (32813, nr. 461).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops (32813, nr. 462).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (32813, nr. 463).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder (32813, nr. 465).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Sienot (32813, nr. 466).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.