Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 27

27 Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus,

te weten:

  • -de motie-Krol/Marijnissen over de rol van (een beperkte groep) mantelzorgers in verpleeghuizen heroverwegen (25295, nr. 190).

(Zie vergadering van 26 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Krol/Marijnissen (25295, nr. 190) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de deuren van verpleeghuizen als gevolg van de coronacrisis zijn gesloten voor familie en andere bezoekers;

overwegende dat mensen met dementie sterke behoefte hebben aan continuïteit, regelmaat en voorspelbaarheid;

overwegende dat medewerkers een forse werkdruk ervaren en zorgvrijwilligers deze werkdruk kunnen verminderen;

verzoekt de regering zorgvrijwilligers de mogelijkheid te geven taken te verrichten in een verpleeghuis, met inachtneming van alle regels die ook gelden voor zorgmedewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 217, was nr. 190 (25295).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor zijn gewijzigde motie (25295, nr. 217, was nr. 190) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.