Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 5

5 Stemmingen moties Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk over onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij de IND (19637, nr. 2586);

  • -de motie-Emiel van Dijk over sluitende registratie van alle criminaliteit gepleegd door vreemdelingen (19637, nr. 2587).

(Zie vergadering van 10 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (19637, nr. 2586).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

De stemmen staken. Wat gaat de SP doen? De heer Hijink.

De heer Hijink (SP):

Die houden we dan maar aan, voorzitter.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hijink stel ik voor de motie-Jasper van Dijk (19637, nr. 2586) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dank u wel.

In stemming komt de motie-Emiel van Dijk (19637, nr. 2587).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.