Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 16

16 Stemmingen moties Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers,

te weten:

  • -de motie-Beckerman/Moorlag over duidelijkheid voor iedereen in het aardbevingsgebied voor eind 2020 (35328, nr. 10);

  • -de motie-Beckerman over ook 75 miljoen reserveren voor verduurzaming voor huishoudens (35328, nr. 11);

  • -de motie-Moorlag over mogelijkheden van hergebruik van delen van het gasnet (35328, nr. 12);

  • -de motie-Kops over voortzetten van gasproductie op de Noordzee (35328, nr. 13);

  • -de motie-Kops over de export van gas versneld beëindigen (35328, nr. 14);

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over in de regeling voor nadeelcompensatie de vergoedingsperiode verlengen tot vijf jaar (35328, nr. 15).

(Zie vergadering van 11 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Beckerman/Moorlag (35328, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (35328, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (35328, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (35328, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (35328, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (35328, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De stemming onder agendapunt 14, over de brief over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2019, is komen te vervallen