Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 22

22 Stemmingen moties Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen,

te weten:

  • -de motie-Kerstens/Van Gerven over een gebaar in het kader van de backpayregeling (20454, nr. 151);

  • -de motie-Van Gerven/Kerstens over de nog levende weduwen in aanmerking laten komen voor de Uitkeringsregeling Backpay (20454, nr. 153);

  • -de motie-Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (20454, nr. 154);

  • -de motie-Agema over versoepeling van de backpayregeling (20454, nr. 155);

  • -de motie-Agema over niet vernietigen van de dossiers van particulieren en ondernemers die zich hebben aangemeld (20454, nr. 156);

  • -de motie-Agema over het woord "collectief" laten vervallen bij Collectieve Erkenning Pleisterplek Indisch Herinneringscentrum/Sophiahof (20454, nr. 157);

  • -de motie-Agema over gezamenlijk vieren van 75 jaar vrijheid (20454, nr. 158).

(Zie vergadering van 28 november 2019.)

In stemming komt de motie-Kerstens/Van Gerven (20454, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Kerstens (20454, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema (20454, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (20454, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Renkema.

De heer Renkema (GroenLinks):

Nu mijn motie op stuk nr. 154 is aangenomen, zou ik graag voor het einde van het kalenderjaar een brief willen ontvangen over hoe het kabinet deze motie gaat uitvoeren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Agema (20454, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (20454, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (20454, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.