Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 30

30 Stemming Begroting Koning 2020

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (35300-I).

(Zie vergadering van 16 oktober 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De macht der gewoonte verdraagt alles, ook de gewoonte van de macht. Het is lang de gewoonte geweest dat de rijksbegroting ondanks alle kritiek toch de steun kreeg van de hele Kamer: coalitie en oppositie. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn die tijden voorbij. De tijden zijn die van ongekende crises. De noodtoestand is uitgeroepen voor het klimaat. De noodtoestand moet uitgeroepen worden voor de biodiversiteit en voor de dieren. Jongeren, het hof én de Kamer zeggen dat de regering de beloofde klimaatdoelen moeten halen, maar het kabinet handelt naar de gewoonte van zijn macht. In plaats van een begroting die naar rato de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C ligt er opnieuw een Miljoenennota die doorgaat met onverantwoorde uitstoot van broeikasgassen en natuurvernietiging. Beleid van "na ons de zondvloed" verdient geen steun. De Partij voor de Dieren stemt dus opnieuw tegen de rijksbegroting als geheel.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Ouwehand.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.