Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 53

53 Stemming motie Aanbesteden

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Aanbesteden,

te weten:

  • -de motie-Aartsen/Ziengs over een gesprek van aanbestedende diensten met ondernemers die door pfas in de knel komen (34252, nr. 17).

(Zie vergadering van 21 november 2019.)

De voorzitter:

De motie-Aartsen/Ziengs (34252, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijzen van de grondbanken door de pfas-situatie op dit moment hard omhoogschieten;

overwegende dat deze situatie in de meeste gevallen niet onder het ondernemersrisico gerekend kan worden;

overwegende dat een ondernemer die een aanbesteding moet uitvoeren gebonden is aan de gemaakte prijsafspraken en daardoor nu financieel in de knel komt;

overwegende dat deze situatie veel onduidelijkheid met zich meebrengt voor partijen die een aanbesteding moeten uitvoeren;

constaterende dat het gesprek hierover aangaan met de gemeente of aanbestedende diensten erg stroef verloopt en ondernemers vaak nul op het rekest krijgen;

roept de regering op om aanbestedende diensten aan te schrijven dat zij het gesprek moeten aangaan met ondernemers die aanbestedingen uitvoeren en die door de pfas-situatie financieel in knel komen door de gemaakte prijsafspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 17 (34252).

Op verzoek van de heer Aartsen stel ik voor zijn gewijzigde motie (34252, nr. 19, was nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Dank jullie wel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.