Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 39

39 Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300-VIII).

(Zie vergadering van 7 november 2019.)

In stemming komt het amendement-Bisschop/Westerveld (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Meenen/Rog (stuk nr. 31, III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, D66, het CDA, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Molen (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Westerveld/Van den Berge (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kwint (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Westerveld/Van den Hul (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Asscher/Van den Hul (stuk nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Asscher/Van den Hul (stuk nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Rog (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rudmer Heerema (stuk nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rudmer Heerema (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rog c.s. (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rudmer Heerema c.s. (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bruins c.s. (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Westerveld/Van den Hul (stuk nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Meneer Kwint. Ja, gaat uw gang.

De heer Kwint (SP):

Ook dank voor het aanzetten van de microfoon, voorzitter.

Vanochtend werd bekend dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit kachelt en dat het lerarentekort extra hard toeslaat op scholen met veel leerlingen met een achterstand. Dit weekend werd bekend dat Amsterdamse scholen een vierdaagse schoolweek moeten invoeren. Twee weken geleden werd bekend dat zestien scholen twee hele weken dichtgaan en dat de docenten eind januari twee dagen gaan staken. Excuus, één hele week dichtgaan en twee dagen staken.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het onderwijs staat in de fik en het onderwijs is in diepe crisis. En terwijl de extra miljarden ons de afgelopen maanden om de oren vlogen, ademt deze begroting Onderwijs in niets dat het water docenten wel degelijk tot aan de lippen staat. Het lerarentekort is een gevolg van verwaarlozing door drie kabinetten-Rutte, maar sinds het aantreden van dit kabinet zijn de vooruitzichten alleen maar verslechterd. Straks stemmen we onder meer over de begroting Defensie. En waar er wel miljarden zijn om onderzeeërs te kopen, komen onze onderwijzers er karig vanaf. Nu ons voorstel om een miljard extra te besteden aan docenten op de basisschool en de middelbare school is verworpen, zullen wij tegen deze onderwijsbegroting stemmen. Wij kiezen voor onderwijzers, niet voor onderzeeërs.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Baudet ...

De heer Kwint (SP):

Word ik geïnterrumpeerd?

De voorzitter:

Nee, nee.

De heer Baudet (FvD):

Leuke woordspeling. Het was spitsvondig en zo.

Voorzitter. Bij het stemmen over het amendement-Rog op stuk nr. 26 over extra middelen en het amendement-Rudmer Heerema op stuk nr. 27 over 18 miljoen voor zijinstroom hadden we wel onze hand omhoog. En we zeiden nog tegen elkaar: zou ze ons dit keer wel zien? En het gebeurde gewoon niet.

De voorzitter:

Dramaqueen!

(Hilariteit)

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Van Meenen/Rog (stuk nrs. 31, I tot en met IV), het amendement-Van der Molen (stuk nr. 24), het amendement-Rog (stuk nr. 8), het amendement-Rudmer Heerema (stuk nr. 124), het amendement-Rudmer Heerema (stuk nr. 23), het amendement-Rog c.s. (stuk nr. 26), het amendement-Rudmer Heerema c.s. (stuk nr. 27) en het amendement-Bruins c.s. (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.