Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 27

27 Stemming motie Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Wiersma/Van der Molen over beleid op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers (35300-VIII, nr. 83, was nr. 46).

(Zie vergadering van 7 november 2019.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiersma/Van der Molen (35300-VIII, nr. 83, was nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ja, meneer Wiersma.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Ik zou ook graag een brief willen, een andere brief dan de Kuzu/Verhoeven-brief. Nu deze motie is aangenomen, hoor ik graag van het kabinet hoe het deze wil uitvoeren. Ik realiseer me dat het kort dag is, maar we behandelen binnenkort in de Kamer een wetsvoorstel over taal en toegankelijkheid.

De voorzitter:

Nee, ik stel voor het stenogram ...

De heer Wiersma (VVD):

Ik zou de reactie graag voor de behandeling willen hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

We verwachten overigens altijd dat de moties die worden aangenomen ook worden uitgevoerd, maar goed.