Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202020454 nr. 155

20 454 Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de bewijslast voor de backpayregeling fors te versoepelen, omdat dit zo was afgesproken met de voormalig Staatssecretaris en omdat Defensie stelt dat het roerige tijden waren, niet alles werd geregistreerd en nog niet alle archieven openbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema