Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 29

29 Stemmingen moties Emancipatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Emancipatie,

te weten:

  • -de motie-Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader (35300-VIII, nr. 126);

  • -de motie-Jasper van Dijk/Becker over onderzoeken wat nodig is om het aantal meldingen van verdenkingen van genitale verminking te verhogen (35300-VIII, nr. 127);

  • -de motie-Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld (35300-VIII, nr. 130);

  • -de motie-Bergkamp/Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge interseksekinderen (35300-VIII, nr. 131);

  • -de motie-Bergkamp/Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden (35300-VIII, nr. 132).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 december 2019.)

In stemming komt de motie-Özütok c.s. (35300-VIII, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Becker (35300-VIII, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35300-VIII, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Van den Hul (35300-VIII, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Diertens (35300-VIII, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.