Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202020454 nr. 157

20 454 Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het begrip «collectief» te laten vervallen van de Collectieve Erkenning Pleisterplek Indisch Herinneringscentrum/Sophiahof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema