Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 15

15 Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting IenW 2019 inzake Urgenda

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda),

te weten:

  • -de motie-Van Raan/Van Esch over ook tussen 19.00 en 06.00 uur de maximumsnelheid terugbrengen naar 100 km/u (35235, nr. 4);

  • -de motie-Van Raan over de vier criteria voor het verminderen van de CO2-uitstoot flexibeler hanteren (35235, nr. 5);

  • -de motie-Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt (35235, nr. 6).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 2019.)

In stemming komt de motie-Van Raan/Van Esch (35235, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35235, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35235, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.