Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 9

9 Stemmingen moties Media

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Media,

te weten:

  • -de motie-Westerveld/Sazias over een wetsvoorstel voor een streamingheffing in combinatie met een quotum (35300-VIII, nr. 109);

  • -de motie-Westerveld/Kwint over het uitbreiden van de wettelijke taak van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (35300-VIII, nr. 110);

  • -de motie-Van der Molen/Westerveld over het toegankelijker maken van Nederlandstalige tv-programma's voor mensen met een audiovisuele beperking (35300-VIII, nr. 111);

  • -de motie-Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken (35300-VIII, nr. 112);

  • -de motie-Van der Molen/Van der Graaf over programma's met de classificatie 16 jaar alleen vanaf 22.00 uur uitzenden (35300-VIII, nr. 113);

  • -de motie-Kwint c.s. over het volledig compenseren van de wegvallende reclame-inkomsten (35300-VIII, nr. 114);

  • -de motie-Kwint c.s. over het tegengaan van payrollconstructies in de media (35300-VIII, nr. 115);

  • -de motie-Kwint c.s. over verplichte minimumtarieven in de journalistieke sector (35300-VIII, nr. 116);

  • -de motie-Asscher c.s. over teruglopende Ster-inkomsten niet ten koste laten gaan van de programmering (35300-VIII, nr. 117);

  • -de motie-Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden (35300-VIII, nr. 118).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 november 2019.)

De voorzitter:

De motie-Kwint c.s. (35300-VIII, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat onafhankelijke journalistiek essentieel is in een goed functionerende democratie;

overwegende dat de tarieven voor freelancejournalisten steeds verder dalen en onafhankelijke journalistiek zo steeds verder onder druk komt te staan;

constaterende dat mediabedrijven grote winsten maken maar journalisten nog altijd onderbetalen;

constaterende dat de rechter onlangs een uitspraak heeft gedaan waardoor de weg vrij is voor het introduceren van minimumtarieven voor journalisten;

verzoekt de regering met journalisten, fotografen, vakbonden en andere betrokkenen te bespreken hoe minimumtarieven in de journalistieke sector zo spoedig mogelijk overeen kunnen worden gekomen, en de Kamer voor de zomer van 2020 over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 133, was nr. 116 (35300-VIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Sazias (35300-VIII, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (35300-VIII, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Westerveld (35300-VIII, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (35300-VIII, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van der Graaf (35300-VIII, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35300-VIII, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35300-VIII, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kwint c.s. (35300-VIII, nr. 133, was nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Kwint.

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. Al tijden knokken journalisten voor een fatsoenlijke beloning. Dit kan weleens een heel belangrijke stap in die richting zijn, dus ik zou graag van het kabinet willen horen hoe en wanneer zij in gesprek gaan met journalisten om tot die bodemtarieven te komen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (35300-VIII, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sazias (35300-VIII, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.