Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 29

29 Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018,

te weten:

  • -de motie-Peters over het evalueren van de Rijksschoonmaakorganisatie (35200-XV, nr. 12);

  • -de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken waarom Nederlanders met een middeninkomen moeite hebben om rond te komen (35200-XV, nr. 13);

  • -de motie-De Graaf over het terugvorderen van het fraudebedrag bij uitkeringsfraude (35200-XV, nr. 14);

  • -de motie-De Graaf over bestuurders van het UWV ter verantwoording roepen voor het UWV-debacle (35200-XV, nr. 15);

  • -de motie-De Graaf over een parlementair onderzoek naar het UWV-debacle (35200-XV, nr. 16).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 juni 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Peters stel ik voor zijn motie (35200-XV, nr. 12) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35200-XV, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (35200-XV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (35200-XV, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (35200-XV, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.