Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 30

30 Stemming motie Digitale Overheid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Digitale Overheid,

te weten:

  • -de motie-Verhoeven/Van der Molen over toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid (26643, nr. 610).

(Zie vergadering van 29 mei 2019.)

In stemming komt de motie-Verhoeven/Van der Molen (26643, nr. 610).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.