Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 26

26 Stemmingen moties Politie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Politie,

te weten:

  • -de motie-Van Dam over een onafhankelijke positie van het Meldpunt Misstanden (29628, nr. 877);

  • -de motie-Van Nispen/Van Raak over aspirant-agenten anders meetellen in de politiesterkte (29628, nr. 879);

  • -de motie-Van Nispen/Van Raak over uitbreiding van de capaciteit in de forensische opsporing (29628, nr. 880);

  • -de motie-Kuzu/Azarkan over voorkomen van etnisch profileren onderdeel van het basisexamen maken (29628, nr. 883).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

De voorzitter:

De motie-Van Nispen/Van Raak (29628, nr. 879) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Nispen, Van Raak, Helder en Buitenweg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 884, was nr. 879 (29628).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Dam (29628, nr. 877).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. (29628, nr. 884, was nr. 879).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Van Raak (29628, nr. 880).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Azarkan (29628, nr. 883).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.