Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935200-XV nr. 13

35 200 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een grote groep Nederlanders met een baan en een modaal inkomen moeite heeft om rond te komen;

verzoekt de regering, te onderzoeken waarom middeninkomens moeite hebben om rond te komen alsmede adequate maatregelen voor te stellen om de middeninkomens tegemoet te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk