Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 22

22 Stemming motie Toezicht en handhaving

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving,

te weten:

  • -de motie-Kröger/Laçin over altijd ook voldoende aandacht voor de wettelijk verplichte handhavingstaken van de ILT (32861, nr. 50).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

In stemming komt de motie-Kröger/Laçin (32861, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.