Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935200-XV nr. 15

35 200 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de bestuurders van het UWV die tussen 2011 en nu in functie waren en zijn ter verantwoording worden geroepen voor het mede door hen veroorzaakte UWV-debacle;

verzoekt de regering tevens, dat er passende consequenties, waaronder ontslag, worden verbonden aan het door hen gevoerde wanbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf