Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 24

24 Stemmingen moties Vernieuwde rulingpraktijk

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vernieuwde rulingpraktijk,

te weten:

  • -de motie-Leijten over een wettelijk verbod op een constructie met informeel kapitaal (25087, nr. 238);

  • -de motie-Leijten over het geheel en geanonimiseerd publiceren van rulings (25087, nr. 239);

  • -de motie-Snels c.s. over een mechanisme waarbij externe partijen inzicht kunnen krijgen in belastingrulings (25087, nr. 240).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

In stemming komt de motie-Leijten (25087, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (25087, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snels c.s. (25087, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.