Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 9

9 Stemming Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

Aan de orde is de stemming over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

(Zie wetgevingsoverleg van 3 juni 2019.)

De voorzitter:

Ik stel voor de Raming voor het jaar 2020 vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.