Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 21

21 Stemmingen Normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Meenen (stuk nr. 10) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Veldman/Tielen (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Veldman/Tielen (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.