Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 31

31 Stemming motie Auteursrecht

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Auteursrecht,

te weten:

  • -de motie-Kwint/Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand (29838, nr. 97).

(Zie vergadering van 20 november 2018.)

In stemming komt de motie-Kwint/Buitenweg (29838, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Meneer Van der Lee, wat loopt u moeilijk. Naast de heer Azarkan hebben we nu ook de heer Van der Lee die het zwaar heeft.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Er is geen relatie. Ik heb mijn teen gebroken bij het voetballen.

De voorzitter:

Ach!

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja, het is vervelend.

Ik heb even gewacht omdat ik niet zo snel was. Ik wil even terugkomen op de stemming over motie 35200-XIII, nr. 16, die mijn naam en die van de heer Sjoerdsma draagt. Ik zou graag een brief willen van het kabinet over hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Bij agendapunt 8?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Bij agendapunt 15, de laatste motie.

De voorzitter:

O, agendapunt 15. Prima. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel, meneer Van der Lee.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.