Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 16

16 Stemming motie Streekomroepen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Streekomroepen,

te weten:

  • -de motie-Kwint c.s. over voorkomen dat streekomroepen failliet gaan (32827, nr. 152).

(Zie vergadering van 12 juni 2019.)

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (32827, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Markuszower.

De heer Markuszower (PVV):

Graag zou de fractie van de PVV willen aantekenen dat zij bij de stemming over 32317, nrs. 559, 560 en 561 — dat is bij punt 10 op de stemmingslijst, over de brief over herziening van Verordening Brussel II-bis — geacht wil worden tegen te zijn.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. Dank u wel.