Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935200-XV nr. 14

35 200 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij uitkeringsfraude alles in het werk te stellen om het fraudebedrag tot de laatste cent plus boete en wettelijke rente terug te vorderen en er tevens voor te zorgen dat de vordering niet zal verjaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf