Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Er is nu een korte regeling van werkzaamheden vóór de stemmingen. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018, en over de aangehouden motie-Verhoeven/Van der Molen (26643, nr. 610) en de aangehouden motie-Kwint/Buitenweg (29838, nr. 97).