Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 8

8 Stemmingen moties Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten (35166, nr. 18, was nr. 9);

  • -de motie-Van Nispen over een werkgroep om de onkostenvergoedingen voor Kamerleden en de controle hierop te bezien (35166, nr. 10);

  • -de motie-Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (35166, nr. 11);

  • -de motie-Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning (35166, nr. 12);

  • -de motie-Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter (35166, nr. 13);

  • -de motie-Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit (35166, nr. 14);

  • -de motie-Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden (35166, nr. 15);

  • -de motie-Ziengs/Van der Molen over aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen namens het gehele parlement (35166, nr. 16);

  • -de motie-Ziengs/Van Nispen over het in kaart brengen van onverschuldigde betaling voor verblijfkosten (35166, nr. 17).

(Zie wetgevingsoverleg van 3 juni 2019.)

De voorzitter:

De motie-Van der Molen c.s. (35166, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Molen, Özütok, Ziengs, Van Nispen, Ploumen, Sneller, Bisschop en Van Kooten-Arissen.

Zij krijgt nr. 20, was nr. 11 (35166).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Nispen (35166, nr. 18, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (35166, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Molen c.s. (35166, nr. 20, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35166, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35166, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35166, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35166, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ziengs/Van der Molen (35166, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs/Van Nispen (35166, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.