Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 879

29 628 Politie

Nr. 879 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN RAAK

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aspirant-agenten voor 100% worden meegeteld in de politiesterkte terwijl zij niet voltijds inzetbaar zijn;

constaterende dat daarom ook de Algemene Rekenkamer aspirant-agenten niet meetelt in de politiesterkte;

van mening dat politiecijfers betrouwbaar dienen te zijn en de werkelijkheid dienen te representeren;

verzoekt de regering, om bij de berekening van de actuele politiesterkte het uitgangspunt te hanteren dat aspiranten voor 0,4 fte operationeel zijn en de Kamer te rapporteren over het aangepaste politiesterktecijfer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Raak