Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929628 nr. 880

29 628 Politie

Nr. 880 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN RAAK

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belang van forensische opsporing bijzonder groot is;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud op mensen en middelen bij de forensische opsporing waardoor de druk structureel is toegenomen en nu «onhoudbaar» wordt genoemd en de toegezegde 200 extra agenten niet voldoende zijn;

constaterende dat tactisch en forensisch rechercheurs nu zelf zeggen dat hierdoor minder zaken worden opgelost, criminelen langer hun gang kunnen gaan en de kans op gerechtelijke dwalingen toeneemt;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om de werkomstandigheden en de samenwerking in de forensische opsporing te verbeteren en de capaciteit nog verder uit te breiden, hierbij nadrukkelijk de voorstellen van de werkvloer zoals die zijn geuit in «Noodkreet Forensische Opsporing» te betrekken, en de Kamer hierover uiterlijk 1 september 2019 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Raak