14 Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid,

te weten:

 • -de motie-Van Gerven over het geneesmiddel Fampyra voor voorwaardelijke vergoeding in aanmerking laten komen (29477, nr. 545);

 • -de motie-Van Gerven over perverse prikkels uit het huidige financieringssysteem van apothekers halen (29477, nr. 546);

 • -de motie-Van Gerven over uitzonderen van dure geneesmiddelen van het ziekenhuisbudget (29477, nr. 547);

 • -de motie-Van Gerven over verhinderen van postcodegeneeskunde bij dure geneesmiddelen (29477, nr. 548);

 • -de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra over de nieuwe werkwijze van het Zorginstituut (29477, nr. 549);

 • -de motie-Van den Berg over concentratie van fabrieken voor de productie van geneesmiddelen (29477, nr. 550);

 • -de motie-Van den Berg/Geleijnse over de verplichting voor apothekers om cashontvangsten mogelijk te maken (29477, nr. 551);

 • -de motie-Ellemeet c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de medicijntekorten in Nederland (29477, nr. 552);

 • -de motie-Geleijnse/Ellemeet over verhoging van het aantal onderzoeken door de inspectie in eigen laboratorium (29477, nr. 553);

 • -de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet over begeleiding van de gebruikers van PrEP (29477, nr. 554);

 • -de motie-Edgar Mulder/Ploumen over vergoeding van Fampyra (29477, nr. 555);

 • -de motie-Kerstens/Ploumen over grotere geneesmiddelvoorraden bij apothekers (29477, nr. 556).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ellemeet stel ik voor haar motie (29477, nr. 552) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (29477, nr. 546) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in grote meerderheid, zie aangenomen motie 29470, nr. 250, van mening is dat door artsen voorgeschreven geneesmiddelen op basis van medische noodzaak door de apotheker aan de patiënt dienen te worden verstrekt, aangezien de arts de medische noodzaak behoort vast te stellen;

constaterende dat op grote schaal zorgverzekeraars en apothekers vanwege financiële overwegingen zich daar niet aan houden;

constaterende dat apothekers als zij (merk)geneesmiddelen op medische indicatie afleveren daar financieel op achteruit kunnen gaan;

van oordeel dat dit een perverse prikkel is in het huidige financieringssysteem van apothekers;

spreekt uit dat deze perverse prikkel uit het systeem dient te worden gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 558, was nr. 546 (29477).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 545).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (29477, nr. 558, was nr. 546).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 547).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 548).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra (29477, nr. 549).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (29477, nr. 550).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Geleijnse (29477, nr. 551).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geleijnse/Ellemeet (29477, nr. 553).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet (29477, nr. 554).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder/Ploumen (29477, nr. 555).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Ploumen (29477, nr. 556).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven