Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 553

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 553 MOTIE VAN DE LEDEN GELEIJNSE EN ELLEMEET

Voorgesteld 20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de afgelopen tijd meerdere medicijnen vervuild bleken te zijn;

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd slechts een aantal geneesmiddelen uit de reguliere keten in eigen laboratorium onderzoekt;

overwegende dat de kans dat vervuilde medicijnen bij de apotheek worden uitgegeven geminimaliseerd moet worden;

verzoekt de regering, het aantal onderzoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in eigen laboratorium te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geleijnse

Ellemeet