13 Stemmingen moties Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg/Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens (27529, nr. 172);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen/Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen (27529, nr. 174);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over uitsluitend toestemming aan zorgverleners of zorgaanbieders met een zorgrelatie (27529, nr. 175);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over versleuteling van berichten in zorgcommunicatie (27529, nr. 176);

  • -de motie-Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT (27529, nr. 177);

  • -de motie-Hijink over het voorkomen van ieder commercieel gewin op basis van patiëntgegevens (27529, nr. 178);

  • -de motie-Edgar Mulder over het beperken van de uitwisseling van medische gegevens tot een basisset (27529, nr. 179).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Van den Berg/Raemakers (27529, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen/Hijink (27529, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (27529, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (27529, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet (27529, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink (27529, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (27529, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven