15 Stemmingen moties Oproep om Russisch gas te boycotten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten,

te weten:

  • -de motie-Van Ojik over objectieve criteria voor vrijstellingen voor pijpleidingen (21501-33, nr. 749);

  • -de motie-Van Ojik/Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers (21501-33, nr. 750).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Van Ojik (21501-33, nr. 749).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Sjoerdsma (21501-33, nr. 750).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven