9 Stemmingen moties Wapenexportbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over bedrijven verplichten bij de vergunningaanvraag de eindbestemming te vermelden (22054, nr. 306);

  • -de motie-Karabulut over corruptiebestrijding als aparte bepaling bij wapenexportcriteria opnemen (22054, nr. 307);

  • -de motie-Van Haga over harmonisering van wapenexportbeleid in de EU (22054, nr. 308);

  • -de motie-Van Haga over inschatting van de gevolgen van aanscherping van het wapenexportbeleid (22054, nr. 309);

  • -de motie-Van Ojik/Diks over meewegen of eerdere leveringen zijn gebruikt in overeenstemming met het mensenrechtencriterium (22054, nr. 310).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Karabulut (22054, nr. 306).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (22054, nr. 307).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga (22054, nr. 308).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga (22054, nr. 309).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Diks (22054, nr. 310).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik heet mevrouw Diks trouwens van harte welkom. Zij is weer terug na een ziekte van twee maanden.

(Geroffel op de bankjes)

Naar boven