21 Stemming motie Inburgering en integratie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Inburgering en integratie,

te weten:

  • -de motie-Özdil over inburgeraars die een mbo niveau 1-traject succesvol afronden vrijstellen van examinering betreffende KNM en ONA (32824, nr. 226).

(Zie vergadering van 5 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Özdil (32824, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven