10 Stemming motie Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017,

te weten:

  • -de motie-Nijboer over gematigder rendementseisen van banken (28165, nr. 301).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Nijboer (28165, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven