22 Stemming motie Buitenlandse financiering van moskeeën

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over buitenlandse financiering van moskeeën,

te weten:

  • -de motie-Van der Staaij/Karabulut over parlementaire ondervraging over ongewenste financiering (29614, nr. 91).

(Zie vergadering van 30 mei 2018.)

De voorzitter:

Ik heb hier staan dat de heer Kuzu een stemverklaring zal afleggen, maar zo te zien zal de heer Azarkan dat doen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Azarkan (DENK):

Dank, voorzitter. Wat moskeeën nodig hebben, is steun. Steun omdat ze het doelwit zijn van bedreigingen, bekladdingen en intimidatie. Die zagen wij afgelopen weekend weer door Pegida in Den Haag bij de As-Soennah moskee. Wat moskeeën nodig hebben, is vertrouwen en waardering, omdat zij een bijdrage leveren aan een betere samenleving en daar heel veel inspanningen voor leveren.

Wat financiering uit het buitenland betreft, is DENK tegen het kopen van invloed bij religieuze, politieke en maatschappelijke organisaties. DENK is altijd voorstander geweest van het transparant maken van geldstromen, maar het gaat ons te ver om je alleen te richten op moskeeën. Zoals in de motie is verwoord, zijn er in dit democratisch huis veel debatten gevoerd over de islam en moskeeën. Wat ons betreft mag dat best een onsje minder. Daarbij komt het regelmatig voor dat er debatten worden gevoerd vanuit een obsessieve verdacht makende houding en tevens wordt er angst gezaaid.

Kortom, moskeeën hebben steun en vertrouwen nodig en geen ondervraging. Wij zullen tegen de motie op stuk nr. 91 stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Karabulut (29614, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven