15 Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid, 

te weten: 

 • -de motie-Peters c.s. over een reductiedoelstelling voor de vermindering van armoede onder kinderen (24515, nr. 390); 

 • -de motie-Gijs van Dijk over een concrete doelstelling voor een daling van de kinderarmoede (24515, nr. 391); 

 • -de motie-Gijs van Dijk over één sociaal incassobureau voor alle rijksdiensten (24515, nr. 392); 

 • -de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso (24515, nr. 393); 

 • -de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over toeslagen rechtstreeks overmaken aan instellingen (24515, nr. 394); 

 • -de motie-Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp (24515, nr. 395); 

 • -de motie-Kuzu over uitvoeren van de aanbevelingen uit het SER-advies Opgroeien zonder armoede (24515, nr. 396); 

 • -de motie-Kuzu over een evaluatie van het armoedebeleid van de afgelopen vijftien jaar (24515, nr. 397); 

 • -de motie-Kuzu over één wettelijk keurmerk voor incassobureaus (24515, nr. 398); 

 • -de motie-Kuzu over het beroep van incassant tot een beschermd beroep maken (24515, nr. 399); 

 • -de motie-Voortman c.s. over de gevolgen van het opheffen van het voorbehoud op artikel 26 IVRK (24515, nr. 400); 

 • -de motie-Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder (24515, nr. 401); 

 • -de motie-Van Brenk c.s. over de toereikendheid van het sociaal minimum fundamenteel onderzoeken en evalueren (24515, nr. 402); 

 • -de motie-Van Brenk/Kuzu over het koopkrachtbeeld en de effecten van inkomensbeleid zo volledig mogelijk presenteren (24515, nr. 403). 

(Zie vergadering van 28 juni 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Peters c.s. (24515, nr. 390) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Peters, Raemakers, Jasper van Dijk en Kuzu. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 405, was nr. 390 (24515). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (24515, nr. 394) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar motie (24515, nr. 400) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters c.s. (24515, nr. 405, was nr. 390). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (24515, nr. 391). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (24515, nr. 392). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk (24515, nr. 393). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (24515, nr. 395). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (24515, nr. 396). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (24515, nr. 397). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (24515, nr. 398). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (24515, nr. 399). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman/Van Brenk (24515, nr. 401). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 401 is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet willen ontvangen waarin het aangeeft hoe het op eenvoudigere wijze dan nu de huurtoeslag direct wil gaan verrekenen. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Van Brenk c.s. (24515, nr. 402). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Brenk/Kuzu (24515, nr. 403). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven