16 Stemming brief Ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over het ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer (34748, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en de Griffier eervol ontslag te verlenen per 1 augustus 2017. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Maar we nemen nog afscheid, hoor! 

Naar boven