9 Stemmingen moties Terrorismebestrijding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over terrorismebestrijding, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg/Van Dam over de Turkse paramilitaire knokploegen (29754, nr. 425); 

  • -de motie-Krol over terugbrengen van het dreigingsniveau tot een aanvaardbaar niveau (29754, nr. 426); 

  • -de motie-Azarkan over gemeenten faciliteren in de beveiliging van moskeeën (29754, nr. 427); 

  • -de motie-Buitenweg/Verhoeven over uitsluiting door financiële dienstverleners op basis van World-Check (29754, nr. 428); 

  • -de motie-Tellegen over de vog als onderdeel van het toegangsbeleid (29754, nr. 429); 

  • -de motie-Tellegen over inzicht in de lokale besteding van middelen tegen terrorisme (29754, nr. 430). 

(Zie vergadering van 27 juni 2017.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Krol (29754, nr. 426) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Van Dam (29754, nr. 425). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Azarkan (29754, nr. 427). 

Vóór stemmen de leden: Azarkan, Van Brenk, Krol, Kuzu, Öztürk en Van Rooijen. 

Tegen stemmen de leden: Mark Rutte, Schouten, Segers, Sjoerdsma, Snels, Van der Staaij, Tellegen, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Van Veldhoven, Verhoeven, Visser, Voordewind, Voortman, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wilders, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Zijlstra, Van Aalst, Agema, Amhaouch, Arib, Van Ark, Asscher, Azmani, Baudet, Becker, Beckerman, Beertema, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Van den Bosch, Martin Bosma, Bosman, Bouali, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Buitenweg, Van Dam, Dekker, Diertens, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dijksma, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dijsselbloem, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Van Engelshoven, Fritsma, Futselaar, Gerbrands, Geurts, De Graaf, Grashoff, Graus, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Harbers, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hennis-Plasschaert, Hermans, Hiddema, Hijink, Van den Hul, Jetten, De Jong, Karabulut, Keijzer, Van Kent, Klaver, Knops, Koerhuis, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Kops, Kröger, Kuik, Kuiken, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Lodders, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Edgar Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Van Oosten, Ouwehand, Özdil, Özütok, Paternotte, Pechtold, Peters, Ploumen, Popken, Van Raak, Van Raan, Raemakers, Roemer, Rog, Ronnes, De Roon en Arno Rutte. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 6 tegen 141 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Buitenweg/Verhoeven (29754, nr. 428). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tellegen (29754, nr. 429). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tellegen (29754, nr. 430). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven