24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 401 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN BRENK

Voorgesteld 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) signaleert dat een toenemend aantal Nederlanders een verhoogd risico loopt om in de schulden te geraken;

constaterende dat deze raad adviseert om de toeslagensystematiek van de Belastingdienst te vereenvoudigen en voorstelt om de huurtoeslag weer direct verrekenbaar te maken met de huur;

constaterende dat de directe betaling van huurtoeslag aan woningcorporaties is afgeschaft doordat de Belastingdienst sinds december 2013 nog maar met één rekeningnummer per belastingplichtige werkt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe huurtoeslag op eenvoudige wijze direct verrekend kan worden met de woningcorporatie en/of een andere verhuurder wanneer een huurder dat wenst, en de Kamer hier uiterlijk 1 november over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van Brenk

Naar boven