Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 95, item 11

11 Stemming brief Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (32334, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.